Privacy policy

Manu neemt de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website serieus. Wij vragen je daarom deze Privacy policy door te nemen.

We verzamelen je persoonsgegevens, in het geval deze data worden ingevuld op deze website ten behoeve van de aankoop van een product, deelname aan marketingacties, of bij een verzoek om informatie, het geven van feedback of het indienen van een klacht.

Het is mogelijk dat wij om je telefoonnummer vragen voor de afhandeling van een informatie-verzoek of klacht. Ook kunnen we bij het gebruik van de chat-functie verzoeken om persoonsgegevens aan ons door te geven om je beter van dienst te zijn.

Voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst verstrekken wij mogelijk gegevens aan onze distributeurs/resellers, creditcard-instellingen, banken en/of transportbedrijven.

We kunnen je gebruik van de website monitoren door het gebruik van cookies en vergelijkbare tracking opties. Voor zover mogelijk anonimiseren wij alle klantgegevens. Voor zover wettelijk verplicht anonimiseren wij ook het IP-adres.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en hierover geanonimiseerde rapporten te kunnen verstrekken aan onze distributeurs en resellers. Bovendien kunnen wij met deze gegevens onze website verbeteren.

Verder bekijken wij hoe effectief onze online advertenties werken.

Manu beschermt haar website volgens hoge beveiligingsnormen en heeft diverse beveiligingsmaatregelen ingesteld om diefstal van klantgegevens te voorkomen.

In geen enkel geval zullen wij jouw gegevens doorverkopen of om commerciële redenen overhandigen aan derden.

In het geval je niet eens zou zijn met deze Privacy policy, vragen wij je vriendelijk om www.manu.nl niet te gebruiken.

Gebruikers hebben het recht op inzage van de door Manu vastgelegde persoonsgegevens.  Een verzoek om inzage en of wijziging van gegevens kan schriftelijk plaatsvinden op het kantooradres van Manu.

Manu verwijst op haar website naar sociale media zoals Facebook, LinkedIn, YouTube, Pinterest en Twitter. We hebben geen controle over deze externe websites en wij nemen ook geen enkele verantwoordelijkheid voor deze sociale media toepassingen.