RETOUR BELEID

Wanneer mag ik een product retourneren?

Binnen de zichttermijn van 30 dagen, als het product compleet is, en in de –voor zover redelijkerwijs mogelijk- originele staat en fabrieksverpakking. Wij adviseren je daarom bij ontvangst van het product de verpakking zorgvuldig te openen en de verzenddoos te bewaren.

Hoe kan ik een product retourneren?

1.Neem altijd eerst contact op met ons op telefoonnummer +316 46 76 38 05 of mail ons info@manu.nl (vermeld in je e-mail de reden van retour en wacht op onze reactie, die je doorgaans binnen 1 werkdag ontvangt).

2.Verpak het te retourneren artikel zorgvuldig en compleet, bij voorkeur in de originele verzenddoos, en sluit het retourformulier bij.

3.Adresseer het pakket aan (frankeren niet nodig): 

Download het retour formulier in pdf: hier

Manu Webshop p/a DSV Road bv 
Antwoordnummer 6067 
5902 VB Venlo 

4.Lever het pakket af bij een PostNL postkantoor, en bewaar het verzendbewijs. Wij storten het aankoopbedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, aan je terug.De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.